Naturlig sex? Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2002
236 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205307766

Naturlig sex?

Seksualitet og kjønn i den kristne antikken

Hva mener vi når vi sier at noe er "naturlig" eller "unaturlig"? Hva innebærer for eksempel "unaturlig seksualitet" eller "naturlige kjønnsroller"?. Denne boken viser hvordan seksualitet og kjønn slett ikke er absolutte, faste kategorier, men har sine røtter i antikkens samfunn og de første kristne århundrene.
Pris 369,00

Seksualitet reflekterte samfunnets hierarkiske struktur. Sex skulle bare foregå mellom parter som ikke var likestilte - som mellom mann og kvinne eller herre og slave (av begge kjønn). Sex mellom likestilte personer av samme kjønn eller aktive uttrykk for kvinnelig begjær ble sett på som "unaturlig" eller "utillatelig". Kristendommen overtok disse forestillingene og utviklet dem videre. Boken presenterer noen av de viktigste internasjonale teoretiske bidragene i den moderne debatten om kjønn og seksualitet.

Bestilles hos Pensum.no