Hovuddrag i norsk språkhistorie Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205529014

Hovuddrag i norsk språkhistorie

Hovuddrag i norsk språkhistorie tek for seg den indre og den ytre språkhistoria.
Pris 489,00

Den indre språkhistoria er strukturell; den beskriv utviklinga av den moderne språkstrukturen frå det urnordiske stadiet over det norrøne til det moderne.
Det er talemålet som her står i fokus. Hovudvekta ligg på den fonologiske utviklinga frå norrønt til i dag, men også morfologiske og syntaktiske trekk blir drøfta.

Den ytre språkhistoria legg hovudvekta på utviklinga av dei moderne norske skriftnormalane og den spesielle språksituasjonen vår frå runene til den aller siste tida. Boka går djupare inn på sentrale emne i normeringshistoria vår: språkreformene, Ivar Aasen og målreisinga, Knud Knudsen og fornorskinga, det ideologiske grunnlaget for tilnærmingspolitikken og reaksjonane mot den.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris