Digital kildekritikk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
144 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205529809

Digital kildekritikk

Hva er digital kildekritikk? Hvordan skiller den seg fra den såkalte tradisjonelle kildekritikken? Og, hva bør vi være spesielt oppmerksomme på når vi bruker digitale kilder?
Pris 459,00

I denne boken gis en rekke råd om praktisk bruk av digitale verktøy, metoder og ressurser for å vurdere troverdigheten til sentrale kildetyper og kildemateriale som eksisterer på internett. Visuelt medieinnhold, som bilder og video fra sosiale medier, er eksempler på dette. Det vies også oppmerksomhet til hvordan digital kildekritisk kompetanse er et ideelt researchverktøy, og kan hjelpe med å grave fram ny informasjon i åpne kilder på nettet.

Journalister som jobber med internettbaserte kilder vil ha spesielt nytte av boken, men også studenter, spesielt innen mediefag, lærere og andre som er avhengige av høy informasjonskompetanse og forståelse for digitale kilder vil finne relevante metoder og ressurser.

Forhåndsomtale av boken hos Medier 24

Kronikk om verifisering i Aftenposten

Intervju om boken i Journalisten

Faglig opplegg rundt boken fra Nasjonal digital læringsarena (NDLA)