Digitalisering, kompetanse og læring Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2020
142 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205538313

Digitalisering, kompetanse og læring

Diskusjonene om digitale teknologier i undervisning og læring dreier seg i stor grad om helt konkrete utfordringer.
Pris 309,00

For eksempel om hva som er fordelene ved bruk av digitale teknologier vurdert opp mot etablerte pedagogiske praksiser. Kompetanse, motivasjon og holdninger hos lærere omtales oftest som det største hindret for bruk av digitale teknologier i undervisning og læringsarbeid. Men er det slik?

Ikke overraskende strever utdanningssektoren med å utvikle overordnede strategier så vel som med å utnytte digitale teknologier i undervisningen. I denne boken er nettopp

bruk av teknologi i utdanning tema. Forfatterne viser at dette er mer komplisert enn å handle om teknologien i seg selv eller de individuelle barrierene for å bruke den. Digitale teknologier i undervisning og læring handler like mye om sosiale relasjoner, kulturer, utdanningspolitikk og økonomi, altså den sosiale praksis bruken inngår i.

Innholdsfortegnelse:

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris