Å forklare sosiale fenomener Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2004
429 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205327955

Å forklare sosiale fenomener

En regresjonsbasert tilnærming

En lærebok i kvantitativ kausalanalyse, særlig rettet mot videregående kurs i samfunnsvitenskap og helsefag. Boken behandler mange ulike sider ved forskningsprosessen, og består av fire hoveddeler:
Pris 719,00

Bestill vurderingseksemplar

  • Første del behandler epistemologiske temaer
  • Andre del behandler statistisk usikkerhet
  • Tredje del gir en innføring i kausal analyse med lineære regresjonsmodeller
  • Fjerde del gir en innføring i en analysemetode for kvalitative data, såkalt logistisk regresjonsanalyse