Introduksjon til statistisk analyse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
254 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205511156

Introduksjon til statistisk analyse

med oppgaver og oppgaveløsninger

Dette er en bok om regresjonsbaserte metoder og hvordan de kan anvendes.
Pris 529,00

Grunnleggende begreper som variabler, målenivå, fordeling, sentraltendens, spredning og standardskårer presenteres også, sammen med et bredt spekter av statistiske metoder.

Boken er i første rekke tiltenkt brukere av statistiske metoder, altså samfunnsvitere i vid forstand. Den vektlegger derfor forståelse av hva metodene kan belyse, og hvordan resultatene kan tolkes, fremfor innsikt i metodenes matematiske teori og bevis. Enkelte helt sentrale formler er det likevel vanskelig å komme utenom. Det er også lagt vekt på å gjøre presentasjonen kortfattet, med lite «utenomsnakk». Som motvekt til den knappe formen er det oppgaver med løsningsforslag bakerst i boken som supplerer og utdyper. Å løse oppgaver er en sikker måte å få grep om statistiske metoder på.

Boken er skrevet for bachelor- og masterstudenter som har statistisk analyse som del av sitt studium.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris