Kvalitative metoder Høyoppløst bilde
Redaktører:
Lene Tandgaard
Utgivelsesår: 2012
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205408159

Kvalitative metoder

Empiri og teoriutvikling

Svend Brinkmann
Hva kjennetegner kvalitativ forskning og kvalitative forskningsmetoder?
Pris 369,00

Hvordan brukes en kvalitativ tilnærming i ulike fag? Hvorfor er kvalitative forskningsmetoder i stadig mer bruk?

I denne boka beskrives og diskuteres hele det kvalitative metodeforløpet. Dessuten gis en introduksjon til det kvalitative håndverket.
Målet er å få fram hvordan kvalitativ forskning kan defineres og utføres på tvers av fag- og vitenskapstradisjoner. Boka gir ikke et samlet svar på hva kvalitativ forskning og dens metoder er, men viser ulike metoder, tilnærminger og perspektiver som kan benyttes. 

Kvalitative forskningsmetoder er mangfoldige og preger på ulike måter humanistiske, samfunnsvitenskapelige, helsefaglige og sågar naturvitenskapelige fag. Denne boka er skrevet både for studenter som vil lære om ulike kvalitative metoder og forskere som vil oppdatere metodekunnskapene sine.