Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2018
182 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205510838

Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder

Om å arbeide forskningsrelatert

All forskning, uansett fagområde, hviler på prinsippene om logisk, kritisk og konsistent tenkning. Hva innebærer det og hva vil det si å jobbe forskningsrelatert?
Pris 359,00

Bestill vurderingseksemplar

I denne boken er temaet vitenskapsteori og kvalitative metoder. Ulike syn på kunnskap er sentralt i vitenskapsteorien. I bokens del 1 presenteres tre ulike vitenskapssyn. Dessuten gis en innføring i kritisk tekstlesing og forskningsdesign. I del 2 er den kvalitative forskningsprosessen tema. Kvalitative forskningsmetoder er et viktig verktøy for å arbeide systematisk og målrettet med kunnskapsutvikling.

Siste del av boken, del 3, angir kriterier for akademisk skriving og går mer i detalj om hvordan det kan jobbes forskningsrelatert.

Boken er skrevet for fagpersoner og studenter innen helse-, sosial- og samfunnsvitenskapelige fag. Dessuten er den aktuell for profesjonelle yrkesutøvere som arbeider med forskningsrelaterte problemstillinger og prosjekter.

Se innholdsfortegnelse

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris