I forkant Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
336 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205476776

I forkant

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid

Boken tar opp ulike temaer knyttet til politiets kriminalitetsforebyggende arbeid.
Pris 719,00

Forebygging av kriminalitet er et spennende, mangfoldig og utfordrende arbeid, som handler om å skape færre ofre, færre gjerningspersoner og færre pårørende. Det handler om å skape trygghet og redusere lidelse. Målet med denne boken er å inspirere både nåværende og fremtidige politibetjenter til å gå på jobben med en motivasjon om å forebygge kriminalitet.

  • Hva er god forebyggende kommunikasjon?
  • Hvordan skape motivasjon for endring hos de som begår kriminalitet?
  • Hvordan trygge lokalsamfunnene?
  • Hvilke straffereaksjoner forebygger kriminalitet?
  • Hvordan samarbeide for å forebygge kriminalitet?
  • Hvordan arbeide systematisk og kunnskapsbasert i det forebyggende arbeidet?
Rettelser til 3 opplag(pdf, 173,09 kB) 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
579,00