I forkant Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528321

I forkant

kriminalitetsforebyggende politiarbeid

Boken tar opp ulike temaer knyttet til politiets kriminalitetsforebyggende arbeid.
Pris 579,00

Forebygging av kriminalitet er et spennende, mangfoldig og utfordrende arbeid, som handler om å skape færre ofre, færre gjerningspersoner og færre pårørende. Det handler om å skape trygghet og redusere lidelse. Målet med denne boken er å inspirere både nåværende og fremtidige politibetjenter til å gå på jobben med en motivasjon om å forebygge kriminalitet.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
719,00