Vitenskapsteori for politiet Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
176 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205455931

Vitenskapsteori for politiet

Tenkemåter i kunnskapsstyrt politiarbeid

Boken presenterer ulike syn på vitenskap, forholdet mellom teori og praksis samt sentrale forskningsmetoder.
Pris 369,00

Hva kjennetegner velbegrunnet kunnskap? Hvordan kan politiets arbeid bli mer kunnskapsstyrt? Hva er kunnskapsbasert erfaringslæring, og hvorfor er det så sentralt i politiyrket?

I boken er det lagt vekt på å få fram forholdet mellom vitenskapelige tenkemåter og kunnskapsstyrt politiarbeid. Den nære sammenhengen mellom forskning og etterforskning tydeliggjøres. Boken fremhever vitenskapsteoriens relevans for både analysearbeid og løsning av operative oppgaver.

Boken er primært skrevet for studenter ved Politihøgskolen, men den har relevans for etaten generelt.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris