Barnefattigdom Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2009
236 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205390850

Barnefattigdom

Barnefattigdom var inntil for få år siden et ikke-tema i det politiske ordskiftet så vel som i forskningen i Norge. Ved årtusenskiftet endret situasjonen seg og fattigdom er nå et av de mest diskuterte sosiale problemene. I denne boka diskuteres den norske barnefattigdommen.
Pris 499,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Barnefattigdom trekkes fram som en særskilt utfordring, ikke minst fordi barnefattigdommen har økt de siste årene.

Noen sentrale spørsmål er: Hva som skal til for at et barn kan kalles fattig? Hvilke barn har særlig høy fattigdomsrisiko og hvordan utvikler fattigdommen seg i ulike grupper? Hva er kort- og langsiktige konsekvenser av å oppleve fattigdom under oppveksten? Hva kan gjøres? Og hvordan oppleves fattigdom av barn og unge selv?
Det å vokse opp i familier med svært dårlig økonomi er et problem for dem det gjelder, og et problem som fellesskapet må forholde seg til.
Målet med boka er å bidra til større forståelse av barnefattigdomsfenomenet og til at oppmerksomheten om problemet opprettholdes