Ett folk, ulike valg Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
264 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205508415

Ett folk, ulike valg

Sametingsvalg i Norge og Sverige

I denne boka presenteres den første systematiske sammenligningen av sametingsvalg i Norge og Sverige.
Pris 539,00

Med utgangspunkt i velgerundersøkelser og mediestudier spør vi blant annet: Hvem stemmer ved valg til Sametinget? Hvilke politiske skillelinjer finnes blant velgerne? Hva mener velgerne om Sametingets legitimitet? Og hvordan ser medienes rapportering av sametingsvalg ut?

I begge land er sametingene de folkevalgte organene som skal ivareta samenes rett til selvbestemmelse. Likevel viser det seg at det er betydelige forskjeller mellom de to sametingene. Det gjelder ikke bare sametingenes lovgrunnlag, ressurser og institusjonelle utforming, men også velgernes atferd og holdninger.

Utformingen av institusjonene, sammen med den politikken de to statene har ført overfor samene, har lagt grunnlaget for disse forskjellene. Det er dermed vanskelig å snakke om én nordisk modell for urfolks selvbestemmelse, verken på institusjonsnivå eller velgernivå. 

Les om Ett folk, ulike valg i Altaposten 

Invitasjon boklansering