Lokalpolitisk lederskap i Norden Høyoppløst bilde
Redaktører:
Nils Aarsæther, Knut H. Mikalsen
Utgivelsesår: 2015
240 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205489394

Lokalpolitisk lederskap i Norden

Lokaldemokratiet i de nordiske landene har noen viktige fellestrekk: Kommunene er robuste samfunnsinstitusjoner, med velferdspolitiske oppgaver, ansvar for utvikling og vekst i byer og lokalsamfunn osv.
Pris 499,00

I denne boka er det lederskapet – og da særlig ordføreren som frontfigur og primus motor i dette arbeidet – som legges under lupen. Er det markante forskjeller mellom de nordiske landene i måten lederskapet utøves på? Hvordan håndteres de utfordringer og dilemmaer som oppstår i spenningsfeltet mellom statlig styring og lokal autonomi, mellom tradisjonell tjenesteproduksjon og forventninger om samfunnsbygging og utviklingsarbeid, mellom politisk og administrativ ledelse?

Lokalpolitisk lederskap varierer, men spenningen mellom politisk og administrativt lederskap synes å gå igjen i alle nordiske kontekster. Kommunestyret behandler saker som ikke er begrenset til de rene forvaltnings- og tjenesteoppgavene, og slike utvidelser av kommunenes oppgaver og ansvar griper direkte inn i forholdet mellom ordførerens myndighet og administrasjonens makt. 
Denne boka er et viktig bidrag til kunnskap om lederskapsformer og styringsvilkår i lokalpolitikken. Boka er redigert av professor i samfunnsplanlegging Nils Aarsæther og professor i statsvitenskap Knut H. Mikalsen, begge Universitetet i Tromsø. Det er bidrag fra forskere i alle de nordiske landene i boka. De andre forfatterne er:?
Hilde Bjørnå, professor i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø
Marcus Buck, førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø
Eva Marín Hlynsdóttir, doktorgradsstipendiat i statsvitenskap, Islands Universitet
David Karlsson, dosent i offentlig forvaltning, Göteborgs universitet
Ulrik Kjær, professor i statsvitenskap, Syddansk Universitet
Siv Sandberg, forsker, Åbo Akademi
Louise Skoog, doktorand i offentlig forvaltning, Göteborgs universitet
Ingun Sletnes, dosent i rettsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus
Tord Willumsen, forsker, Universitetet i Tromsø