Sosiologisk tenkemåte Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2001
350 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205280960

Sosiologisk tenkemåte

Boka presenterer sosiologiens sentrale begreper og analyseredskaper i en helse- og sosialfaglig sammenheng.
Pris 679,00

 Utgangspunktet er at den samfunnsvitenskapelige tenkemåten gir nye innsikter i helse-, omsorgs- og verdispørsmål som disse yrkesgruppene trenger for å styrke sin profesjonalitet og bli «reflekterte praktikere». Helse- og sosialfagutdanningenes samfunnsvitenskapelige grunnlag har ikke minst bidratt til å gi dem et felles begrepsapparat ut over det tradisjonelle naturvitenskapelige, basert på erkjennelsen av at ikke alle menneskelige fenomener lar seg forstå ut fra en individuell synsvinkel. Selv om vi som individer er unike, er noen av oss mer lik hverandre enn andre – og både kartleggingen av i hvilken grad dette er
tilfellet, samt spørsmålet om hvorfor det er tilfellet, faller innenfor sosiologiens virkefelt.
Boka er spesielt tilpasset de nye felles rammeplanene for høgskoleutdanningene
i helse- og sosialfag. Den er velegnet for sykepleierutdanningen og for øvrige helsefag som fysioterapi, ergoterapi og medisin, der det samfunnsvitenskapelige grunnlaget nå er en del av pensum. Videre egner boka seg godt for sosionomstudenter, og for utdanningene i barnevern
og vernepleie.