Ulik likestilling i arbeidslivet Høyoppløst bilde
Redaktører:
Mari Teigen, Sigtona Halrynjo
Utgivelsesår: 2016
344 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205496019

Ulik likestilling i arbeidslivet

Likestillingsutviklingen er et av vår tids største sosiale og økonomiske framskritt. Kvinners og menns deltakelse på arbeidsmarkedet nærmer seg hverandre, og stadig flere kvinner er økonomisk uavhengige.
Pris 485,00
Utsolgt

Henvendelse: Skaff.no

Samtidig er Norge i dag preget av motstridende tendenser. I arbeidsliv, familieliv og samfunnsliv er det på en og samme gang både likestillingsutvikling og påfallende stabilitet i kjønnsbestemte mønstre. Hvordan kan dette forstås og forklares?

I denne boka presenteres forskjellige perspektiver på kjønn og likestilling i arbeidsliv, familieliv og samfunnsliv. Målet er å gi leserne forskningsbasert kunnskap om og innsikt i mekanismer, barrierer og muligheter for likestillingsutvikling i årene som kommer.

I tillegg til forskningsbasert kunnskap er det i boka viet plass til erfaringsnære innspill og perspektiver fra arbeidslivets parter. Lederne for arbeidslivets hovedsammenslutninger – Akademikerne, Finans Norge, KS, LO, NHO, Spekter, UNIO, Virke og YS – er derfor intervjuet i boka. Disse intervjuene bidrar til at forskningen som presenteres, løftes inn i den offentlige likestillingsdebatten, der arbeidslivets parter er sentrale premissleverandører.

Ulik likestilling i arbeidslivet er et viktig bidrag til en kunnskapsbasert diskusjon om hvordan vi kan møte dagens og framtidas likestillingsutfordringer.