Utgivelsesår: 2001
320 sider
4. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205281097

Grunnbok i norrønt språk

Boka gjev ei innføring i norrønt språk, i hovedsak frå ein synkron synsvinkel.
Pris 679,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Med spørsmål og oppgåver til kvart kapittel, samt eit register over dei norrøne orda som er omtalte. I tillegg finst det ei samling dataoppgåver som kan lastast ned frå nettet - sjå nettressursar.

Nettressursar med oppdateringar og dataprogram til nedlasting