Tegn som språk Høyoppløst bilde
Redaktører:
Sissel Redse Jørgensen, Rani Lill Anjum
Utgivelsesår: 2006
240 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205358287

Tegn som språk

En antologi om tegnspråk

Hva er norsk tegnspråk? Er det et fullstendig språk på linje med norsk, engelsk og swahili? Er det bare døve som bruker tegnspråk?
Pris 679,00

Er tegnspråk like over hele verden? Hvordan skiller tegnspråk seg fra talespråk? Vil cochlea-implantat gjøre tegnspråk overflødig? Er det mulig å oversette Peer Gynt til norsk tegnspråk?
Tegn som språk gir svar på slike spørsmål – og mange flere. Tegnspråk settes her inn i en større kontekst, og boken belyser et bredt sett av aspekter ved norsk tegnspråk fra en rekke ulike innfallsvinkler: lingvistiske, kulturelle, pedagogiske, filosofiske, sosialantropologiske og tolketeoretiske. Forfatterne er fagfolk fra alle disse feltene. Noen er hørende, noen er døve, men alle deler sine personlige erfaringer og sin kunnskap om tegnspråk med leserne. Nettopp det at forfatterne har førstehånds kjennskap til bruk av tegnspråk i tillegg til sin faglige bakgrunn, gjør boken ekstra engasjerende. Og fordi visse sider ved tegnspråkets form og funksjon gjentas i ulike sammenhenger, blir bildet som tegnes mer perspektivrikt og mer forståelig.
Boken henvender seg til alle som interesserer seg for språk, for minoriteter, for døves situasjon og oppvekstvilkår, og som ønsker å vite mer om hva tegnspråk er og hvordan det fungerer. Den er oppdatert og ekstra aktuell i dag – både fordi diskusjonen om cochlea-implantat her settes i et større perspektiv, og fordi norsk tegnspråk nå er i ferd med å oppnå status som offisielt språk i Norge.