Den norske velferdsstaten (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Tor Inge Romøren, Aksel Hatland, Stein Kuhnle
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205489875

Den norske velferdsstaten (E-bok)

Boken gir en innføring i den norske velferdsstatens idémessige, politiske og økonomiske grunnlag.
Pris 425,00
Utsolgt

Egne kapitler er viet velferdsstatens viktigste områder, nemlig trygd og arbeid, familie, sykehus, psykisk helsevern, helse- og omsorgstjenester, funksjonshemmede og innvandring. Norge i møte med Europa er også et eget kapittel.

Velferdsstaten i Norge har vært i sterk vekst fram til i dag målt i utgifter og personell. Men samtidig har behovene endret seg. Tallet på alders- og uførepensjonister er i sterk vekst, vi har fått en omfattende innvandring, og norske familier har forandret karakter. Flere dyptgripende reformer er gjennomført for å møte de nye utfordringene. Dette diskuteres med utgangspunkt i ny kunnskap.

Den første utgaven av Den norske velferdsstaten utkom i1994, og den er innarbeidet som pensumbok for sosial- og samfunnsfag ved høyskoler og universiteter. Denne nye utgaven er ikke bare oppdatert med nytt materiale. Flere kapitler er skrevet helt om, og nye temaer er trukket inn.