Prekær politikk Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2009
288 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205395084

Prekær politikk

Dette er en bok som er en innfallsport til mange former for politisk analyse – fra filosofi til komparativ statsvitenskap. Den egner seg særlig godt til innføringsemner i samfunnsvitenskap ved universitet og høyskole.
Pris 589,00

I boken analyseres, beskrives og diskuteres ulike former for prekær politikk. Hva skal til for at det blir strid og rivalisering mellom grupper i et samfunn? Når blir en konflikt voldelig? Finnes det fellestrekk mellom internasjonale konflikter? Hvor mye tåler politiske institusjoner av ideologisk fiendskap, separatisme og økonomisk vanskjøtsel?
Boken er redigert av Raino Malnes, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris