Samepolitikkens utvikling Høyoppløst bilde
Redaktører:
Bjørn Bjerkli, Per Selle
Utgivelsesår: 2015
432 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205482623

Samepolitikkens utvikling

Samepolitikken har de siste 30 årene fått en stadig viktigere plass i samfunnet, både som politikk drevet av samer og som norsk politikk.
Pris 659,00
Utsolgt

Henvendelse Skaff.no

Samer kan ikke drive en politikk uavhengig av det norske systemet dersom de skal nå fram. På samme måten kan vi si at norske myndigheter vanskelig kan avvikle en samepolitisk agenda.

I denne boken tas pulsen på viktige trekk ved den samepolitiske utviklingen der også den internasjonale rettsutviklingen spiller en viktig rolle. Det samepolitiske saksfeltet inngår i komplekse relasjoner med aktører fra det lokale til det nasjonale og internasjonale. Hvordan har relasjonene utviklet seg? Mellom Sametinget og staten, mellom Sametinget og lavere beslutningsnivåer som fylke og kommune? Hvordan har relasjonene mellom Sametinget og sivilsamfunnet utviklet seg? Har utviklingen av politikken hatt betydning for relasjonen mellom samer og ikke-samer? Hva er de viktigste likhetene og forskjellene mellom samenes situasjon i Norge og i de andre landene med samer; Sverige, Finland og Russland?

Boken gir innblikk i et bredt spekter av utfordringer som samepolitikken står overfor, relatert både til saksfelt og til institusjonelle og mellommenneskelige relasjoner fra det internasjonale til det lokale.

Boken er redigert av sosialantropolog Bjørn Bjerkli og statsviter Per Selle og har bidrag av forskere med bakgrunn fra statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, medievitenskap, historie og språkvitenskap.