Stortinget og den lange krigen, 1991–2021 Høyoppløst bilde
Redaktører:
Micheline Egge Grung, Tormod Heier
Utgivelsesår: 2021
288 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205543362

Stortinget og den lange krigen, 1991–2021

I boken presenteres og diskuteres juridiske og statsvitenskapelige perspektiver på Stortingets rolle i krig. Dessuten belyses hvordan vår demokratiske styreform fungerer når krig står på den politiske dagsorden.
Pris 479,00

Norge har siden 1991 vært involvert i en rekke kriger. I denne boken rettes oppmerksomheten mot Stortingets rolle i krig de siste 30 årene. Hva er ansvarsfordelingen mellom Stortinget og regjeringen når det gjelder bruk av landets styrker? Hvordan har Stortinget holdt øye med Norges krigføring? Hvilken betydning har Norges folkerettslige forpliktelser hatt for Stortinget i perioden? Og, hvordan har den internasjonale konteksten preget Stortingets politiske handlingsrom fra 1991 til i dag?

Å sende norske kvinner og menn i krig er blant de viktigste beslutningene som myndighetene kan ta. Beslutningene har store konsekvenser for menneskene som sendes i krigen, for befolkningen som rammes av krig, og for Norges relasjoner til andre land. 

Artikkel i Forskning.no