Trygd i aktiveringens tid Høyoppløst bilde
Redaktører:
Lars Inge Terum, Ann-Helèn Bay, Aksel Hatland, Tale Hellevik
Utgivelsesår: 2019
372 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205502314

Trygd i aktiveringens tid

Alle innbyggere vil i løpet av livet motta en eller annen form for trygd. Faktisk er det nærmere en tredjedel av den voksne befolkningen som til enhver tid har varige overføringer fra velferdsstaten som hovedinntekt.
Pris 499,00

Bestill vurderingseksemplarer

Hvilke virkninger har trygdene for inntektsfordelingen i samfunnet og for folks atferd? Hvordan praktiseres aktivitetskrav og sanksjoner, og i hvilken grad påvirker dette retten til trygd og sosialhjelp? Vil det i årene som kommer bli økt debatt om hvem som bør få stønad og hvilket nivå stønaden skal ligge på?

I denne boken presenteres kunnskap om og perspektiver på viktige spørsmål som angår velferdsstaten. 

I del 1 er det framveksten av ordningene for inntektssikring som er tema. Politisk styring og finansiering beskrives og diskuteres i del 2. Del 3 handler om risikoer og målgrupper (familie, helse, arbeid og alderdom), mens forvalterne av ordningene er tema for del 4.