Jakten på dømmekraft Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
296 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205472204

Jakten på dømmekraft

Praksisnært etikkarbeid i helsetjenesten

Boken handler om avgjørende etikk-kompetanse i praktisk etikkarbeid og utfordringer i hverdagsetikken
Pris 499,00

Mennesker som arbeider med mennesker har oftest valgt sitt yrke ut fra humane motiver. Men det er ingen selvfølge at gode intensjoner, velformulerte verdiplakater, etiske retningslinjer, juridiske føringer eller detaljerte prosedyrer sikrer faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Det finnes ingen snarvei til personlig moralsk modenhet. Å utvikle praktisk klokskap tar lang tid. Noen timers etikkundervisning, et årlig «kick-off» eller et entusiastisk etikkprosjekt er ofte ikke nok. Personlig vurderingsevne og kloke handlingsvalg utvikles når fagkunnskap, inntrykk og erfaringer reflekteres kontinuerlig. Vi lærer ikke av erfaring, men av refleksjoner over erfaring. Profesjonsansvaret krever meningers mot og tydelighet når det gjelder.

Denne boken er primært skrevet for sykepleiere og andre helse-, sosial- og omsorgsarbeidere i praktisk klinisk yrkesutøvelse, i tverrfaglige samhandlings- og kulturprosesser, og i utøvelse av lederskap og medarbeiderskap. Studenter og pedagogisk personale i grunnutdanning og etterutdanning vil også ha nytte av boken.

Anmeldelse i Sykepleien

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris