Verdighet og sårbarhet (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Dagfinn Nåden, Vibeke Lohne
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205544802

Verdighet og sårbarhet (E-bok)

En vitenskapelig antologi

Boken belyser verdighet hos sårbare grupper i helsetjenesten.
Pris 279,00

Antologien innleder med et kapittel om ulike teoretiske perspektiver på verdighet. Videre omhandles temaer som opplevd verdighet hos mennesker med demens, eldre, barn, innvandrerkvinner, pårørende, selvmordsnære og døende. Bidragene i antologien springer ut av forskning på ulike deler av klinisk praksis - sykehjem, hjemmebasert omsorg, ulike enheter i somatiske og psykiatriske sykehus, prehospitale tjenester samt rehabilitering.

Målgruppene for antologien er vitenskapelig ansatte ved helsefagutdanninger ved universiteter og høgskoler, klinikere, samt master- og ph.d.-studenter i helsevitenskap. Bachelorstudenter vil også kunne ha nytte av antologien.

"Uventede perspektiver og velskrevne bidrag gjør denne antologien til en tankevekkende og betydningsfull bok." Les anmeldelsen på Sykepleien.no. 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
349,00