Disse bøkene anbefaler forlagsredaktøren til sykepleierutdanningen

Synnøve er intensivsykepleier og forlagsredaktør i sykepleieredaksjonen i Gyldendal Akademisk. Hun brenner for å utvikle pedagogisk faglitteratur for fremtidens sykepleiere. Nedenfor anbefaler hun to fagbøker hun mener bør være på alle pensumlister i sykepleierutdanningen.

Akuttmedisin – utenfor sykehus

"Dette er en bok som retter seg mot alle grupper helsepersonell som jobber med akuttmedisin utenfor sykehus, og som gir den nødvendige teoretiske kunnskapen som trengs for å gi god og forsvarlig helsehjelp i akutte situasjoner. Boken er veldig oversiktlig med oppsummeringsbokser underveis; «hva du må kunne» og «hva du bør vite», og mange gode illustrasjoner. Den er gjennomarbeidet og veldig godt skrevet!"

Legemiddelhåndtering

"Dette er en logisk og trinnvis gjennomgang av leddene i legemiddelhåndteringen. Konkret og velskrevet! Sykepleierens ansvarsområder, rettigheter og plikter innenfor legemiddelhåndteringer beskrevet, boken sikrer at legemiddelhåndtering utføres ensartet, sikkert og forsvarlig. Og, en ekstra bonus er at prosedyrene i boken suppleres med videoer og bilder i SHB.no." 

Les mer og bestill bøkene til vurdering

Har du fått med deg de nyeste sykepleiebøkene?

Trenger du tips til pensumlisten din? Ta gjerne kontakt med oss! 

Synnøve Hvidevold Lindeberg

Forlagsredaktør
Sykepleie

Relaterte artikler

Psykisk helse hos eldre

Psykisk helse hos eldre

- Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og...