Lanserer etterspurt læringsverktøy for sykepleierstudenter

Med ny versjon av læringsverktøyet Riktig håper Gyldendal Akademisk å bidra til at færre sykepleiestudenter stryker på eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. – Læringen blir morsommere og mer interaktiv, og studentene får bedre innsikt i egen progresjon, sier produktsjef Kine Lauritzen Maarud.

Kine Lauritzen Maarud
"Vi så et behov for en tjeneste som kunne gi studentene bedre forutsetninger for både å huske og forstå innholdet. Faget krever mye pugging, og det er ikke så mye å hente på egne refleksjoner og drøftinger."
Kine Lauritzen Maarud, produktsjef for Riktig

Hver høst sitter sykepleierstudenter over hele landet og svetter over lærebøkene i faget anatomi, fysiologi og biokjemi, vel vitende om statistikken som viser at mange av dem sannsynligvis vil stryke på første deleksamen. I fjor var tallet på rundt 20 prosent.

Gjennom lanseringen av det digitale læringsverktøyet Riktig, håper nå Gyldendal Akademisk å bidra til at strykprosenten går ned.
– Riktig er et digitalt læringsverktøy som inneholder korte, oppsummerende videoer, tidligere gitte eksamensoppgaver, og en morsom måte å pugge anatomien på. I løpet av høsten vil det inneholde alt faginnholdet du må kunne kunne for å være godt forberedt til eksamen, forklarer produktsjef Kine Lauritzen Maarud.  

Det er ikke tilfeldig at det er fagstoffet til anatomi, fysiologi og biokjemi som nå har blitt gjort tilgjengelig i Riktig. Alle landets sykepleierstudenter må gjennom dette fagstoffet, og det legger grunnlaget for alt de skal lære videre i utdanningen.

– Det er et tungt fag, og det første som møter studentene i høyere utdanning. Vi så et behov for en tjeneste som kunne gi dem bedre forutsetninger for både å huske og forstå innholdet, forteller Maarud. – Faget krever mye pugging, og det er ikke så mye å hente på egne refleksjoner og drøftinger.

Utviklet i samarbeid med studenter

Gyldendal Akademisk har lenge hatt en viktig rolle i utviklingen av pensumbøker for studenter i høyere utdanning. De siste årene har forlaget sett en trend der studentene tilegner seg fagstoff blant annet gjennom søk på Google og YouTube, i tillegg til gjennom bøker. Det førte til at Maaruds produktteam inviterte til samtaler med både studenter, forelesere og erfarne redaktører i Gyldendal Akademisk for å høre mer om hvilke behov som fantes.

– Målgruppen fortalte at de ønsket seg en digital ressurs med tydelig temaoversikt der fagstoffet ble formidlet i videoformat, og som inneholdt eksamensrelevante oppgaver med gode løsningsforslag. De ville også ha innsikt i egen progresjon, og gode oppsummeringer av hvert tema, forteller hun.

Deretter utviklet teamet skisser og prototyper for å finne riktig form, og resultatet ble testet på målgruppen.

– Vi sjekket om vi hadde truffet på den visuelle formidlingen, om stemmebruken var grei, om formidlingen var pedagogisk forståelig, og mye mer, forteller Maarud. – Takket være mange konstruktive tilbakemeldinger fikk vi justert mye mens tjenesten ennå var på skissenivå.

Opprinnelig planla teamet å benytte kun én formidler, og å ha samme visuelle utforming på samtlige videoer. Etter tilbakemeldinger fra studentene, valgte de i stedet å bruke forskjellige fagpersoner til hver modul, og å variere utformingen.

– Det skaper et variert uttrykk gjennom tjenesten, noe vi ser at studentene liker. De våkner litt hver gang formidleren eller det visuelle uttrykket skiftes, og får ulike ansikter å forbinde fagstoffet med, forklarer Maarud.

Inneholder tidligere eksamener

I fjor lanserte Gyldendal Akademisk en testversjon av Riktig. Målgruppen var lærerstudenter som skulle forberede seg til nasjonal deleksamen i matematikk, og ble godt mottatt. 15. september i år, tre måneder før eksamen, ble versjonen med anatomi, fysiologi og biokjemi gjort tilgjengelig.

– Jeg er mest stolt av at vi har fått med så mange dyktige fagpersoner, både til innholdsproduksjon, og til faglig gjennomgang og kvalitetssikring. Dette er laget i samarbeid med akademia, forklarer Maarud.

Hun forteller at interessen så langt har vært over all forventning, og at tilbakemeldingene er svært gode. 

– Studentene setter stor pris på at de kan jobbe seg gjennom alle tidligere gitte eksamenssett, og få umiddelbar respons på om svaret er riktig eller galt. Det er veldig god eksamenstrening, forteller Maarud. – De liker også øverommet for anatomiske strukturer, som gjør det lettere å huske navnet og plasseringen til muskler, knokler og andre strukturer de skal kunne. Ikke minst verdsetter de at videoene kun varer i rundt fem minutter. 

Hun håper at læringsverktøyet vil nå ut til alle førsteårsstudenter på sykepleierutdanningen som snart skal opp til eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Men også medisin- og fysioterapeutstudenter og andre som er nysgjerrige på hvordan kroppen er bygd opp, kan ha nytte av innholdet.

Planer om flere emner for sykepleierutdanningen

Studentene Maarud og kollegaene hennes snakket med, fortalte at de ønsket en tjeneste der det var mulig å kjøpe tilgang kun i perioden de trengte det. Riktig kommer derfor med to enkle kjøpsalternativer: Du kan enten betale for én eller seks måneder. Tjenesten har ikke automatisk fornyelse, så du slipper å bekymre deg for å motta en uønsket faktura i etterkant.

– Det blir spennende å se på mottakelsen de neste månedene. Ut ifra den vil vi vurdere hvilket fagområde som blir det neste vi lanserer i Riktig, sier Maarud. – Men planen er å bygge på med de andre naturvitenskapelige emnene på sykepleierutdanningen. 

 

Bannerfoto: Shutterstock/Cast Of Thousands
Tekst av: Artell kommunikasjon

Relaterte artikler