Kroppens funksjon og oppbygning Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2018
384 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205508620

Kroppens funksjon og oppbygning

Lærebok i anatomi, fysiologi og biokjemi.
Pris 929,00

Bestill vurderingseksemplar

Boka beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og tegn som tyder på avvik fra det normale. Grunnideen bak boka er at det er lettest å få tak i kunnskapen om hvordan kroppen fungerer, ved å starte med å beskrive hovedfunksjonen til de enkelte organene.

Organenes oppbygning flettes inn etter hvert som funksjonen gjennomgås. En hovedmålsetning er å bidra til at leseren forstår mekanismene i de ulike organenes funksjonsmåte. Lærestoffet er lettfattelig framstilt og lett å repetere til eksamen. 

Boken dekker læringsutbyttebeskrivelser og faginnhold for emnet anatomi, fysiologi og biokjemi for bachelorstudiet i sykepleie.

Boken inngår i 37 grader-serien, en fleksibel kunnskapspakke for sykepleierutdanningen. Serien dekker pensumkravene innenfor fagområdene anatomi, fysiologi og biokjemi, sykdomslære, farmakologi og medisinsk mikrobiologi.

Hver bok i serien har tilhørende foreleserbibliotek og digital arbeidsbok.

Se innholdsfortegnelse