Patologi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
288 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205405608

Patologi

Menneskets sykdommer

Bjørn Inge Bertelsen
Denne boka redegjør for årsaker og biologiske mekanismer ved sykdom og for sykdomsprosessenes innvirkning på kroppens funksjoner.
Pris 669,00

Boken inneholder både generell patologi – grunnleggende fellesstrekk ved sykdommer i ulike organer og strukturforandringer i celler og vev, og en fremstilling av den spesielle patologien – hvert organssystems sykdommer og sykdomsmekanismer. Kunnskapen er et nødvendig fundament for videre studier innenfor diagnostikk, behandling og pleie av syke. Boken passer spesielt godt for høyskolenes sykepleiestudium og andre helsefagutdanninger.

Denne andre utgaven inneholder en oppdatert faktadel og mange nye illustrasjoner. Strukturen er noe endret, og i et nytt kapittel omtales sentrale arbeidsmåter og metoder i moderne patologisk-anatomisk diagnostikk.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
539,00