Undersøkelser ved sykdom Høyoppløst bilde
Redaktører: Tor-Arne Hagve
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
224 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205531291

Undersøkelser ved sykdom

Boken beskriver en rekke undersøkelser som benyttes som supplement til den kliniske undersøkelsen i diagnostisering av pasienter.
Pris 569,00

Bestill vurderingseksemplar

Boka fokuserer på hver enkelt undersøkelse, samtidig som den gir en samlet beskrivelse av hvordan ulike undersøkelser brukes ved utredning av sykdom.

Forfatterne av de ulike kapitlene er spesialister fra en rekke kliniske og laboratoriemedisinske fagfelt. Det er lagt vekt på å formidle fagstoffet på en variert og engasjerende måte, godt tilpasset sykepleieutdanningen. Boka er også aktuell for andre helsefaglige utdanninger og for medisin.

Boka er delt i to hoveddeler. Del 1 består av ni kapitler der de ulike analysene og undersøkelsene blir beskrevet. Hvert kapittel tar for seg undersøkelser innen et laboratoriemedisinsk fagområde. Del 2 omhandler utredning av sykdom i kroppens ulike organsystemer, og belyser undersøkelsene fra en klinisk side. Hvilke undersøkelser fra bokas første del vil en erfaren kliniker bruke for å stille en best mulig og sikker diagnose?  

Boken inngår i 37 grader-serien, en fleksibel kunnskapspakke for sykepleierutdanningen. Serien dekker pensumkravene innenfor fagområdene anatomi, fysiologi og biokjemi, sykdomslære, farmakologi og medisinsk mikrobiologi.

Hver bok i serien har tilhørende foreleserbibliotek og digital arbeidsbok.

Se innholdsfortegnelse