Sykepleiepraksis: Prosedyreverktøy, e-læringskurs og pensumforslag til praksisstudier i sykepleierutdanningen

Aktuelle bøker til praksisstudier

Sykepleiehåndboka (SHB)

SHB er et kunnskapsbasert prosedyreverktøy som er utviklet for og brukes av helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten over hele Norge. Studenter har gratis tilgang med med Feide-innlogging. 

Les mer


Qudos e-læringskurs

Qudos inneholder e-læringskurs som kan fungere som et bindeledd mellom undervisningen og praksis. Inneholder blant annet kurs om smittevern, klinisk observasjon, selvbestemmelse og samtykke, hverdagsrehabilitering og grunnleggende førstehjelp.

Les mer


Praxi

Praxi er sykepleie-spillet som lar studenter spille seg gjennom oppgaver om anatomi, fysiologi, sykdomslære og grunnleggende sykepleie. Gjennom spillet får studentene pasientcase som må løses, og veiledes i hvordan fagene henger.

Les mer


Slik kan du ta i bruk våre prosedyreverktøy og e-læringskurs i praksisstudiene


Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss

Vibeke Marshall-Arnesen

Leveranseleder