Forbered deg til sykepleiepraksis

Her finner du prosedyreverktøy, forberedende kurs og pensum til praksisstudier i sykepleierutdanningen

Nyhet! Praksisforberedende kurs for sykepleie

Her vil du lære om hvordan du kan observere pasienter i praksis, og hvordan du ut fra dine observasjoner kan igangsette riktige tiltak. Hele kurset koster kun 99,- for en måned.

Les mer

Riktig (1)

Aktuelle pensumbøker til praksisstudier


Sykepleiehåndboka (SHB)

SHB er et kunnskapsbasert prosedyreverktøy som er utviklet for og brukes av helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten over hele Norge. Studenter har gratis tilgang med med Feide-innlogging. 

Les mer

Shb Logo White Cmyk

Qudos e-læringskurs

Qudos inneholder e-læringskurs som kan fungere som et bindeledd mellom undervisningen og praksis. Inneholder blant annet kurs om smittevern, klinisk observasjon, selvbestemmelse og samtykke, hverdagsrehabilitering og grunnleggende førstehjelp.

Les mer

Qudos Logo Rgb

Praxi

Praxi er sykepleie-spillet som lar studenter spille seg gjennom oppgaver om anatomi, fysiologi, sykdomslære og grunnleggende sykepleie. Gjennom spillet får studentene pasientcase som må løses, og veiledes i hvordan fagene henger.

Les mer


Slik kan du ta i bruk våre prosedyreverktøy og e-læringskurs i praksisstudiene


Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss

Vibeke Marshall-Arnesen

Leveranseleder