Læringsutbytte for kompetanseområdet

Sykepleiepraksis

Prosedyreverktøy, e-læringskurs og pensumforslag til praksisstudier i sykepleierutdanningen

Bestill gratis vurderingseksemplar

Kundeansvarlige Kristin Westbye forteller om prosedyreverktøy og e-læringskurs til bruk i praksisstudiene


Sykepleiehåndboka (SHB)

SHB er et kunnskapsbasert prosedyreverktøy som er utviklet for og brukes av helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten over hele Norge. Studenter har gratis tilgang med med Feide-innlogging. 

Les mer

Shb Logo White Cmyk

Qudos e-læringskurs

Qudos inneholder e-læringskurs som kan fungere som et bindeledd mellom undervisningen og praksis. Inneholder blant annet kurs om smittevern, klinisk observasjon, selvbestemmelse og samtykke, hverdagsrehabilitering og grunnleggende førstehjelp.

Les mer

Qudos Logo Rgb

Praxi

Praxi er sykepleie-spillet som lar studenter spille seg gjennom oppgaver om anatomi, fysiologi, sykdomslære og grunnleggende sykepleie. Gjennom spillet får studentene pasientcase som må løses, og veiledes i hvordan fagene henger.

Les mer

Logo Rgb Pos Small

Aktuelle bøker til praksisstudier

Ta gjerne kontakt med oss