Etikk i psykiske helsetjenester (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Reidar Pedersen, Per Nortvedt
Utgivelsesår: 2019
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528901

Etikk i psykiske helsetjenester (E-bok)

Ansatte i helsetjenesten møter mange og vanskelige etiske utfordringer. Dette gjelder ikke minst innenfor psykiske helsetjenester.
Pris 359,00

Boken er ment å gi leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte. Boken belyser utfordringer som er vanlige i klinisk praksis, blant annet knyttet til autonomi, taushetsplikt, krenkelser, tvang, samarbeid med pårørende og prioritering. Konkrete eksempler brukes for å illustrere temaene. Blant annet drøftes eksempler fra fortid og nåtid som viser at pasienter med psykiske lidelser kan bli utsatt for alvorlige overgrep, selv om de profesjonelle hjelperne har de beste motiver og ønsker om å hjelpe pasienten. Leseren får også innsikt i hvordan ulike hensyn må balanseres når de psykiske helsetjenestene skal ivareta det særskilte ansvaret for å beskytte samfunnet mot farlige pasienter, og når sykdom skal kunne frita fra straff.

Etisk refleksjon er viktig for å utvikle faget, helsetjenestene og utøverne. Boken beskriver ulike modeller for systematisk etisk refleksjon, eksemplifiserer hvordan etiske utfordringer kan håndteres og hvordan etikkarbeidet kan organiseres.
 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris