Psykiske lidelser – faglig forståelse og terapeutisk tilnærming (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Marianne Thorsen Gonzalez
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205542952

Psykiske lidelser – faglig forståelse og terapeutisk tilnærming (E-bok)

I denne læreboken presenteres kunnskap fra ulike perspektiver og fagområder på det psykiske helsefeltet samlet i en og samme bok.
Pris 559,00

Bokens ulike deler fokuserer på sentrale kunnskapsområder, og kapitlene er skrevet av forfattere som formidler oppdatert kunnskap og forskning på sine respektive fagfelt. Det har vært et sentralt anliggende i boken å bidra til å tydeliggjøre og styrke det sykepleiefaglige perspektivet innenfor psykisk helsearbeid.

Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie og andre helse- og sosialfag, men er også tilpasset videreutdannings- og mastergradsstudenter i psykisk helsearbeid, klinisk allmennsykepleie og andre relevante helse- og sosialfaglige mastergradsstudier. Boken kan også være nyttig for praksisveiledere, lærere og klinikere som ønsker å lese seg opp og få en samlet oversikt over den bredde, dybde og kompleksitet som det psykiske helsefeltet innebærer.

"Vi undervisere og emneansvarlige opplever boka svært relevant for sykepleie i det tverrfaglige feltet psykisk helsearbeid. Lettlest og meningsfull for rollen studentene skal inn i. Kapittel 6 har også vært til inspirasjon for et arbeidskrav i praksis i psykisk helsearbeid."
- Åsne Knutson de Presno og Heidi Gelius, Universitetet i Agder.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris