Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2014
216 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205464483

Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk

- nye perspektiver

Denne boken er skrevet for å inspirere og motivere forskere, lærere, studenter og praktikere.
Pris 369,00

Bestill vurderingseksemplar

Boken belyser ulike perspektiver på og anvendelser av empowermenttenkningen – altså empowerment i praksis – på høyst ulike felt. Antologiens intensjon er å vise mangfoldet i perspektiver på empowerment, og forfatterne representerer fagfelt innen helsefag, ledelse, pedagogikk og økonomi. Innledningsvis får leseren et bakteppe for å forstå empowermentbegrepet og de ulike perspektivene på empowerment. De etterfølgende artiklene er samlet under følgende hovedtemaer: kritisk perspektiv og anvendelser innen ulike fagområder.