Organisasjon og ledelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205522725

Organisasjon og ledelse

i helsefag og sykepleie

Organisasjon og ledelse – i helsefag og sykepleie gir en innføring i begreper, teorier og fenomener som er relevante for å lede og organisere arbeid i helse- og omsorgssektoren.
Pris 499,00

Bestill vurderingseksemplar

Boka er inndelt i tre deler. Den første delen omhandler ledelse, og belyser ulike ledelsesteorier samt hvordan ledelse kan relateres til kjønn og mangfold.

I del 2 drøftes forutsetningene og rammene for ledelse, og viser betydningen av å sette pasienten i sentrum for samhandling.

Del 3 omhandler kvalitet og kvalitetsutvikling, og knyttes til innovasjon og endring. I tillegg belyses arbeidshelse og pasientorientert ledelse.

Hensikten med denne boka er å vise hvordan organisering og ledelse er viktige faktorer for helsepersonell uansett hvor og på hvilket nivå man arbeider. Målet er å bidra til utvikling av leserens egne ledelsesferdigheter, samt skape forståelse for viktigheten av organisering og ledelse i helseorganisasjoner.

Boka henvender seg til både praktikere, ledere og studenter, og stoffet er formidlet i et tilgjengelig og klart språk. Kunnskapen som presenteres, er forskningsbasert, men relateres også til konkrete eksempler fra praksis. Figurer, caser og oppsummeringer er godt egnet til å kunne oversette kunnskapen til leserens egen kontekst.

Se innholdsfortegnelse:

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris