Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2017
216 sider
1. utgave
ISBN/EAN: 9788205485310

Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester

Forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap

Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste.
Pris 379,00

Bestill vurderingseksemplar

Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen. Det er også uklart hvor grensene går for pårørendes involvering i ulike situasjoner, og fordeling av ansvar mellom pårørende og helsepersonell.

Boka er skrevet for alle som ønsker å tilegne seg en bredere og dypere forståelse av kompleksiteten og tvetydighetene knyttet til pårørendes rolle og ansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester. Den vil være av interesse for studenter og forskerkollegaer ved universiteter og høgskoler, ansatte i helse- og omsorgstjenester, politikere, pårørende og ansatte i ulike interesseorganisasjoner.

Les anmeldelse av Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester i Tidsskrift for omsorgsforskning