Psykososialt arbeid. Fortellinger, medvirkning og fellesskap. Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205464438

Psykososialt arbeid. Fortellinger, medvirkning og fellesskap.

Hva er psykososialt arbeid? Hva betyr det i praksis, i forskning, i faglige sammenhenger?
Pris 579,00

Boken gir en bred introduksjon til det psykososiale fagfeltet. De åtte forfatterne beskriver hvordan en psykososial tilnærming til faglige, politiske og etiske diskusjoner kan gjøre oss bedre i stand til å møte samfunnets komplekse utfordringer.

Boken er en vitenskapelig antologi der forfatterne viser til egen forskning for å belyse muligheter og nye veier i arbeidet innenfor ulike deler av det psykososiale fagområdet. Eksemplene i boken er varierte og spenner fra psykososialt arbeid med barn og unge til arbeid med personer med demenssykdom.

Les anmeldelse fra Tidsskriftet for Den norske legeforening