Psykososialt arbeid Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
396 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205512443

Psykososialt arbeid

Kunnskap, verdier og samfunn

Boken omhandler perspektiver og kunnskapsgrunnlag i psykososialt arbeid.
Pris 469,00

Kapitlene i boken presenterer analyser og teorier som svar på psykososiale problemstillinger, samt at boken også gir konkrete eksempler på hvordan ulike aktører kan bidra til ønsket endringsarbeid for å ivareta og fremme menneskers helse, velferd, rettigheter og sosiale integrering i samfunnet.

Boken integrerer kunnskaper og perspektiver fra humaniora, samfunnsfag og juss, helsefag, sosialfag og medisin.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
379,00