Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid Høyoppløst bilde
Redaktører:
Anita Iversen, Nanna Hauksdottir
Utgivelsesår: 2020
184 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205516717

Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid

Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester

Boken belyser kompetanseområdene for tverrprofesjonell samhandling som alle studenter i helse- og sosialfagutdanningene må lære for å opptre som profesjonelle i sin yrkesutøvelse.
Pris 349,00

Bestill vurderingseksemplar

Her får leserne innsikt i dokumenterte samfunnsendringer og politiske føringer som ligger til grunn for det erkjente globale og nasjonale behov for økt samhandling på tvers av tjenestenivå og mellom pasient, bruker, pårørende og profesjonsutøvere. Organisering av helse- og velferdstjenestene og pasient- og brukerperspektivet løftes frem som sentralt for samhandling. En bruker-/pasienthistorie danner grunnlaget for tematisering av rolleforståelse, kultur, kommunikasjon, verdier, koordinering og teamarbeid, alt i en tverrprofesjonell sammenheng.

Boken avslutter med et kapittel om refleksivitet og refleksjon, hvor en modell for læring og utvikling i tverrprofesjonelle team presenteres. Innholdet er relevant for alle som er opptatt av å utvikle sin samhandlingskompetanse. Boken er høyaktuell i en tid da alle studieplaner i høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag skal revideres i tråd med nye krav til blant annet samhandlingskompetanse.

 

"Som lærebok dekker boken relevante temaer på et kortfattet vis, rettet mot den enkelte student. Den tar opp kjente utfordringer i tverrprofesjonelt samarbeid, for eksempel samhandling, kulturkonflikter og kommunikasjon." Les hele anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening.

I denne videoen kan du høre bokens redaktører fortelle om innholdet i læreboken, hvorfor de skrev den og hvordan du som underviser kan bruke boken i undervisningen. 

Se innholdsfortegnelse: 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris