Velferdsstaten i endring Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528017

Velferdsstaten i endring

Om norsk helse- og sosialpolitikk

Velferdsstaten i endring diskuterer de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende i dag og belyser konturene av norsk sosialpolitikk i de nærmeste årene.  
Pris 539,00

Helse- og sosialpolitikk er et bredt og sammensatt fagområde. Denne tredje utgaven av Velferdsstaten i endring har som overordnet siktemål å gi et begreps- og kunnskapsmessig grunnlag for å forstå norsk sosialpolitisk utvikling i et bredt historisk og samfunnsmessig perspektiv. Forfatterne diskuterer de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende i dag og belyser konturene av norsk sosialpolitikk i de nærmeste årene. 

Boka er oppdatert med tre nye kapitler - om NAV, boligpolitikk og innvandring - i tillegg til at litteratur og tallmateriale er ajourført. 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
669,00