Klinisk sykepleie bind 1 og 2

Læreverkene gir systematisk kunnskap om datasamling, kliniske vurderinger og overvåkning av pasientens tilstand ved ulike sykdommer og skader. Hvilke intervensjoner sykepleieren må iverksette for å gjennomføre den medisinske behandlingen og ivareta pasientens grunnleggende behov, utdypes.

Bestill gratis vurderingseksemplar

Gratis digitale arbeidsbøker for sykepleierstudenter

Arbeidsbøkene tilhørende Klinisk sykepleie består av flervalgsoppgaver, refleksjonsoppgaver og case. Sykepleierstudenter har gratis tilgang ved innlogging med Feide-detaljer.

Logg inn

Forlagsredaktøren forteller hva som er nytt i denne utgaven