Å fullføre et liv Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205472198

Å fullføre et liv

Omsorg for døende og de som står nær

«Å fullføre et liv» er i denne boken et uttrykk for en palliativ omsorg der den som skal dø, og familiens ønsker og behov er utgangspunktet for hjelpen som ytes.
Pris 429,00

Bestill vurderingseksemplar

I boken presenteres fortellinger som beskriver hvordan omsorgsutøvere utfordres ulikt i møtene med den som skal dø, familien og nære relasjoner.

Fortellingene er ikke «oppskrifter» på palliativ omsorg, men gir deg innblikk i hva som kan møte deg som omsorgsutøver i slike situasjoner.

Boken er skrevet for alle som ønsker et dypere innblikk i omsorgsutøverens forståelse av situasjonen, egen væremåte og handlingsvalg, så vel som i familiens situasjonsforståelse og samhandling.

Denne boken vil være av interesse for ansatte og ledere i helse-, omsorgs-  og sosialtjenestene, samt alle med samfunns- og helsepolitisk interesse knyttet til omsorg for alvorlig syke og døende. Boken er også svært aktuell for studenter og utdanningspersonale ved grunn- og videreutdanning i helse-, sosial- og samfunnsfaglige studier.