Empatisk kommunikasjon Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
196 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205474529

Empatisk kommunikasjon

Et verktøy for menneskemøter

Boken bygger på kunnskap om at empati er en medfødt evne som gjør det mulig for oss å speile og gjenkjenne hverandres følelser og intensjoner. Den baserer seg videre på viten om at vi er født med et behov for kontakt og dialog.
Pris 369,00

Bestill vurderingseksemplar

Empatisk Kommunikasjon som verktøy beskrives inngående ut fra eksempler fra forfatterens erfaringer som psykoterapeut. De fire trinnene i dialogen tar utgangspunkt i anerkjente  psykologiske teorier og forskningsresultater innen  narrotologi, affektbevissthet og mentalisering. Ny kunnskap innen hjerneforskning og oppdagelsen av speilnevronene  - eller «empatinevronene» - er et sentralt tema i beskrivelsen av den praktiske anvendelsen av Empatisk Kommunikasjon.

I kapittel 5 og 6 beskrives resultater fra flere års evaluering av verktøyet samt forslag til kursprogram og kursmateriell.

Evalueringen viser at verktøyet Empatisk Kommunikasjon er et nyttig verktøy innen helse, skole, lederutdanning og i mellommenneskelige relasjoner generelt.

Anmelderne sier: 

"For en allmennlege som har interessert seg for kommunikasjonen mellom lege og pasient i lang tid, gir boken verdifull teoretisk ballast for en struktur på samtaler som mange vil kjenne igjen som naturlig og intuitivt. I en tid med økende tilbud om tester og spørreskjema er dette en lettfattelig innføring i den gode samtalens kunst, kjemisk fri for diagnoser og diagnosekriterier." Les anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening her.  

Se innholdsfortegnelse: