Grunnleggende sykepleie Bind 1, 3. utg. Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
388 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205477698

Grunnleggende sykepleie Bind 1, 3. utg.

Sykepleie - fag og funksjon

Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen.
Pris 599,00

Bind 1 fokuserer på sykepleierens grunnlag, rolle, ansvar og funksjon i samfunnet og viser sykepleiens samfunnsmandat og sykepleiens rolle og bidrag inn i ulike kontekster.

Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien, uavhengig av hvor utøvelsen finner sted. Fagstoffet bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer. Læreverket passer godt som innføring i fagfeltet, men er også svært nyttig som rammeverk for hele studieløpet og vil være til god hjelp i arbeid med studiekrav. Fagstoffet presenteres på en tydelig og lettfattelig måte. Eksempler og refleksjonsoppgaver gir hjelp til å trekke tråder mellom teori og praksis og bidrar til innblikk i yrkesrollen som sykepleier.

I de 3 bindene presenteres nødvendige basiskunnskaper for å oppnå kompetanse som sykepleier.