Helsepedagogiske metoder Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2020
240 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205523739

Helsepedagogiske metoder

- teori og praksis

Helsepedagogisk kompetanse blant helsepersonell er avgjørende for å kunne møte behovene for informasjon, undervisning og veiledning i helse- og omsorgstjenesten.
Pris 389,00

En helsepedagogisk tilnærming til pasienter, brukere og pårørende innebærer å kunne legge til rette for økt kunnskap om egen helse, gi sosial og emosjonell støtte og bidra til mestring av helseutfordringer. Det innebærer også kunnskaper om og ferdigheter i brukermedvirkning og om hvordan man kan formidle kunnskap om helse og sykdom på en måte som er tilpasset den enkeltes behov og styrker den enkeltes helsekompetanse.

I boken beskriver forskere og fagpersoner fra flere helseprofesjoner en rekke metoder for kommunikasjon og samhandling med og veiledning av brukere, pasienter og pårørende som er i ulike lærings-, mestrings- og endringsprosesser. Kapitlene viser til aktuell teori og forskning, men er hovedsakelig praktisk rettet. Hvert kapittel har konkrete eksempler/caser/scenarioer som viser hvordan helsepersonell kan legge til rette for læring og mestring, på ulike måter, og på ulike arenaer.

Anmelderne sier: 

"Helsepedagogiske metoder er en hendig og oversiktlig lærebok for alle som i sitt virke får oppgaver knyttet til undervisning og veiledning av pasienter og pårørende. Innholdet er basert på etablert kunnskap, oppdatert forskning og lang erfaring, og den imøtekommer på en god måte forfatternes intensjon om å være en praktisk rettet «kokebok» i pedagogiske metoder for daglig bruk i helse- og omsorgstjenesten." Les anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening her.

Se innholdsfortegnelse:

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris