Sevald Høye

Sevald Høye (1950) er intensivsykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap fra 1991 og ph.d. i 2009. Høye arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og psykisk helse, Høgskolen i Hedmark. Han har erfaring som klinisk sykepleier innenfor nevrokirurgisk sykepleie og intensivsykepleie. Videre har han undervist og veiledet som lektor i sykepleie innenfor akuttsykepleie og intensivsykepleie, og har erfaring som førsteamanuensis på BA-studiet i sykepleie, flere videreutdanninger og MA-studier, samt at han har vært dekan i seks år. Høye har forsket og publisert vitenskapelige artikler om intensivsykepleie, immigranter, familier og hjemmesykepleie. Han deltar for tiden i en internasjonal studie om livsbetingelser, helsestatus og profesjonell utvikling hos studenter i samarbeid mellom Akademia Keparawatan Ibnu Sina, Banda Aceh i Indonesia, Karlstads Universitet i Sverige og Høgskolen i Hedmark i Elverum.

Fallback image

Utgivelser