Hørselstap Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205513914

Hørselstap

Stress og mestring

At nedsatt hørsel medfører vansker med å oppfatte hva som blir sagt, og annen lydinformasjon, kan virke som en selvfølge.
Pris 309,00

Likevel opplever mange med nedsatt hørsel at personer i omgivelsene forstår lite av hva det innebærer i praksis. I denne boken beskrives ulike negative konsekvenser av hørselstap og hvordan disse kan håndteres. Slik innsikt kan bidra til at du som selv har nedsatt hørsel, personer i dine omgivelser og i arbeidslivet og personell som jobber med hørselshemmede, blir bedre rustet til å forstå hvilke følger hørselstapet har for den det gjelder, til å gi informasjon til andre og til å tilrettelegge for gode høreforhold i omgivelsene.

Å ikke kunne stole på at man kan oppfatte hva som blir sagt, eller å ha vansker med å finne ut hvor lyder kommer fra, kan resultere i kronisk stress. En vedvarende beredskap (Hva sa han? Hvilken lyd var det?) kan over tid føre til kroppslige plager som muskelsmerter, noe som igjen kan virke negativt inn på søvnen. For noen vil det være viktig å kunne lære å «skru av» en slik årvåkenhet.

Omtale av boken: sykepleien.no/bok/2018/10/nyttig-og-bredt-om-horselshemming

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
249,00