Kognitiv svikt Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
196 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205415676

Kognitiv svikt

Lærebok for fagfolk i møte med mennesker med ervervet hjerneskade

Kognitive funksjoner kan påvirkes av skade eller sykdom. Hvordan er det å leve med kognitiv svikt etter at en har fått en hjerneskade?
Pris 369,00

Boken gir deg innsikt i

- strategier mange med kognitiv svikt bruker for å mestre hverdagen sin

- hvordan opplevelsen av stress og tempo i det moderne samfunnet skaper vanskeligheter

- hvordan enkelte finner støtte i for eksempel kjærlighet til naturen eller fred og ro

Boken skal

- gi kunnskap om hjerneskader og hvordan de oppleves, slik at fagfolk kan ta hensyn til dette når de planlegger tjenester eller behandlingsopplegg

- bidra til at behandlere kan sette tilværelsen med kognitiv svikt i et større perspektiv, ettersom samfunnsmessige og kulturelle forestillinger virker inn på mulighetene for å leve et godt hverdagsliv

- vise betydningen av tilrettelegging, omsorg og rehabilitering ved tilstander med kognitiv svikt

Denne boken er viktig for studenter på master- eller videreutdanningsnivå innenfor rehabilitering, slagbehandling, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, sykepleie, andre helsefag eller sosialt arbeid. Yrkesutøvere som på ulike nivåer møter denne pasientgruppen, vil også ha stor glede og nytte av boken.

"Romsland har lykkes med å lage en bok som gir god innsikt i utfordringene ved å pådra seg og leve med ervervet hjerneskade. Hun evner å sette dette i et samfunnsmessig og kulturelt perspektiv."

Les hele anmeldelsen av boken i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 19, oktober 2012

Innholdsfortegnelse: