Lærebog i sygepleie Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2000
300 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788200450108

Lærebog i sygepleie

Med etterord av Kari Martinsen

I 1877 utga diakonisse Rikke Nissen den første læreboka i sykepleie på norsk.
Pris 485,00
Utsolgt

Den gir leseren et innblikk i kunnskapsgrunnlaget for datidens sykepleie, praksiskunnskap og krav til utøvelsen av yrket. Rikke Nissen henviser til Florence Nightingales forfatterskap og integrerer hennes tanker om sykepleie i en unik historisk tekst, rik på detaljer, som sier oss noe om datidens forhold for pasienter, sykepleiere og samfunnet generelt. Kari Martinsens etterord bidrar til å sette teksten i et perspektiv. Hun viser sammenhenger mellom Rikke Nissens kunnskaps- og verdisyn og dagens diskusjon og tenkning om dette. Martinsen belyser kallstanken i sykepleie, og viser at "kall" ikke er et entydig begrep. Målgruppen for boka er sykepleierstudenter og alle sykepleiere som er opptatt av fagets historie, kvinneforskning, etikk og faglig skjønn.