Livskvalitet og smerte Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205481626

Livskvalitet og smerte

- et mangfoldig forskningsfelt

En vitenskapelig antologi som klargjør sammenhengene mellom livskvalitets- og smerteforskning, og hvordan det kan forskes på disse fenomenene og begrepene.
Pris 459,00

Boken innleder med et kapittel som tar for seg livskvalitet og smerte som begreper og fenomener, og avsluttes med et kapittel om komplekse intervensjoner i livskvalitet og smerteforskning.

Viktige tematiske områder som for øvrig omhandles, er livskvalitet og smerte i relasjon til barn og unge, ensomhet hos eldre, vurdering av postoperativ smerte, kreftpasienter, overvekt hos barn og unge, langtidsmottakere av sosialhjelp og barn med spesielle behov. Antologien er skrevet av forskere tilknyttet forskningsgruppen Livskvalitets- og smerteforskning ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Boken er egnet for studenter, klinikere og forskere i sykepleie, medisin og helsefag.

Anmeldelse i Sykepleien mars 2017